Antyczne terapie: jak nadać znaczenie życiu

Antyczne terapie: jak nadać znaczenie życiu

Praktyczny przegląd strategii szczęśliwego życia: Budda, Epikur, Laozi, Stoicy Trevi nel Lazio, górska siedziba Apenińskiej Szkoły Żywej Filozofii 16-22 czerwca...