Dla organizacji

Apenińska Szkoła Żywej Filozofii organizuje też treningi dla różnych organizacji, w tym dla szkół i uczelni, w oparciu o filozoficzne i medytacyjne metody rozkwitania człowieka. Na kursy składają się lektury i ćwiczenia, np. czytanie najbardziej terapeutycznych fragmentów tekstów filozoficznych, kontemplacje, medytacje, eksperymenty myślowe, uważna obecność w naturze. Warsztaty obejmują także mikro wyprawy w dziką naturę i do miejsc, w których kształtowała się tożsamość człowieka Zachodu, takich jak klasztor Św. Benedykta w Subiaco.
Partnerami Szkoły są park przyrodniczy Parco Naturale dei Monte Simbruini i miasto Subiaco.

Więcej informacji tel.: + 39 347 923 7175 lub +48 508748 709,  email: marcin@selfoff.com